Goederenvervoer in Amsterdam gered

In juli luidden we de noodklok: we dreigden onze ligplaatsvergunning voor onze elektrische schuiten en hiermee onze exploitatievergunning kwijt te raken. En hiermee dreigde Amsterdam elektrisch goederenvervoer over water kwijt te raken. Na een spannende zomer gaan we gelukkig goed de herfst in: we behouden onze ligplaats en betrekken een nieuw magazijn. En Amsterdam behoudt elektrisch goederenvervoer over water. Dit bevordert de leefbaarheid, een belangrijk doel van Rederij Kees. Alle steun en reacties die we hebben mogen ontvangen waren hartverwarmend. Heel hartelijk dank hiervoor!

Wat is er precies gebeurd?
Naar aanleiding van herontwikkeling van het Food Center Amsterdam had de verhuurder van het Food Center de huurovereenkomst met Rederij Kees opgezegd. Hierdoor zouden wij per 1 oktober 2016 ons pand moeten verlaten en onze ligplaats kwijtraken.

We gingen op zoek naar een oplossing, maar kwamen er alleen niet uit. Dus we vroegen aandacht voor ons probleem. En die kregen we. De belangstelling uit allerlei hoeken was hartverwarmend. Vanuit de politiek, van ambtenaren die van de hoed en de rand wilden weten, vanuit de logistieke branche, van collega-ondernemers binnen én buiten de stad, van al onze vrienden – real life en online – en van onze klanten, die wij overigens liever partner noemen. Wij geloven erg in samenwerken.

De oplossing
Er is een goede oplossing gekomen: Rederij Kees verhuist het magazijn en de ‘wielen’ naar een nieuw pand aan de Nieuwe Hemweg 42 en onze elektrische goederenschuiten blijven op het Food Center.

Vanaf 24 oktober gaan we van start aan de Nieuwe Hemweg. We beschikken dan over een goed geoutilleerd magazijn dichtbij de binnenstad, met voldoende ruimte om de komende jaren verder te groeien. Onze medewerkers krijgen daar betere werkomstandigheden en meer kansen om het logistieke vak verder te leren. In de directe omgeving zijn veel leuke bedrijven gevestigd, waarmee we graag gaan samenwerken.

Het consortium dat herstructurering van het Food Center realiseert, maakte het mogelijk dat we onze ligplaats op het Food Center behouden en ruimte voor overslag kunnen huren in ons voormalige pand. Ook zijn we lid geworden van de Vereniging Herstructurering Food Center Amsterdam om zo mee te kunnen denken over goederenvervoer over water in relatie tot het nieuwe Food Center en dus de leefbaarheid in de stad Amsterdam.

We zijn blij!
Al met al een geweldige uitkomst dus, waar we erg blij mee zijn. De oplossing stelt ons in staat onze ambitie te realiseren: verder ontwikkelen tot marktleider op het gebied van elektrisch binnenstedelijk goederenvervoer over water. Ook de ambitie van de gemeente Amsterdam – elektrisch goederenvervoer over water, vanuit vier te ontwikkelen stadshavens (zoals verwoord in de nota Watervisie 2040) – is hiermee ook al voor een deel ingevuld. Rederij werkt hier graag aan mee vanuit het Food Center. Uiteindelijk willen we actief zijn vanuit alle stadshavens. De gemeente wil de ontwikkeling van deze stadshavens aan de markt overlaten. Wij denken echter dat het belangrijk is om hierin samen op te trekken. Net zoals als nu gebeurd is. Niemand kan het alleen in Amsterdam.

Ook onze partner Brouwerij de Prael is opgelucht en blij met de uitkomst. Deze ambachtelijke stadsbrouwerij maakt prachtige bieren, met behulp van meer dan honderd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Prael maakt gebruik van goederenvervoer over water en draagt ook op die manier bij aan een duurzaam Amsterdam. Bij het laden en lossen ligt de elektrische schuit niemand in de weg. Dat zouden meer bedrijven moeten doen… Gelukkig groeit het bewustzijn dat actie nodig is om de leefbaarheid binnen Amsterdam te behouden en te verbeteren. Het roer moet echt om. En daar werkt Rederij Kees heel graag aan mee.

Maar…
Het tij keert dus. Maar, is alles nu opgelost? Bijna. Bij ons nieuwe magazijn willen we graag gebruikmaken van de mogelijkheid tot overslag. De Havendienst vindt onze binnenstedelijke activiteiten echter niet in de haven passen. Wij denken dat de haven en de stad juist onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Vroeger, nu en ook in de toekomst. De stad concentreert zich steeds verder rond het IJ. Binnenkort gaan we in gesprek met de Havendienst. We gaan ervan uit dat we ook hier uitkomen.